Welkom bij VBB Advisory

Wij leveren advies op basis van simulaties, en voorkomen daardoor onverwachte situaties in de praktijk. Op deze manier kan er efficiënter en voordeliger worden geïnvesteerd.

Stromingen

Wij gebruiken OpenFOAM voor onze Computational Fluid Dynamics (CFD) simulaties. Hiermee kunnen wij het gedrag van vloeistoffen en gassen voorspellen. Wij zetten onze kennis van CFD in voor doeleinden zoals; ventilatiesystemen, aerodynamica, interne en externe stromingen, koeling, verdamping, verbranding van gassen, stroming door poreuze media etc.​

Mechanisch

Van enorme constructies tot kleine apparaten kan er bij bewegingen spanning ontstaan. Deze spanningen kunnen zorgen voor breking, buiging of andere ongewenste uitkomsten. Met behulp van Finite Element Modeling (FEM) kunnen wij dergelijke problemen nauwkeurig voorspellen of aanwijzen.

Thermomechanisch

Thermische effecten komen voor in praktisch alle dynamische systemen. Het uitzetten of krimpen van materialen kan grote gevolgen hebben. Met behulp van FEM kunnen wij adviezen leveren over de thermomechanische effecten zoals warmteoverdracht en thermische expansie.

Klanten

In opdracht van Bakker Magnetics hebben wij onderzocht waarom Neodymium magneten, bevestigd in rotoren, in enkele gevallen zouden kunnen breken. Met behulp van simulaties konden wij met mechanische, thermomechanische en elektromagnetische argumenten zowel een oorzaak aanwijzen, als adviezen leveren over het oplossen van het probleem.​

Nurdle Soup zet zich in om microplastic, geloosd door de industrie, in kaart te brengen. Zij ontwikkelden een apparaat die per locatie de gepasseerde plastic bolletjes kan detecteren. Uiteindelijk willen zij, door nauw samen te werken met de industrie, het lozen van microplastic reduceren. Lees meer over hoe wij hen met behulp van vloeistof simulaties konden helpen.

Meer lezen

Simulatie van stromend water in een kanaal. De gekleurde bolletjes geven plastic granulaat weer.

Partners